انیس الادبا و الاطفال (۷۶)

عنوانانیس الادبا و الاطفال (۷۶)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣١٩ق-١٢٨٠ش

شماره صفحهص٧٦
وضعیت رنگ

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٣/٣*٥س.م
موضوعانیس الادبا و الاطفال, تصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, داستان, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
انیس الادبا  و الاطفال (۷۶)