انیس الادبا و الاطفال (۷۵)

انیس الادبا  و الاطفال (۷۵)
عنوانانیس الادبا و الاطفال (۷۵)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣١٩ق-١٢٨٠ش

شماره صفحهص٧٥
وضعیت رنگ

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٤*٥/٥س.م.
موضوعادبیات مکتبخانه ای, انیس الادبا و الاطفال, تصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, داستان, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل