انیس الادبا و الاطفال (۵۸)

عنوانانیس الادبا و الاطفال (۵۸)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣١٩ق.-١٢٨٠ش

شماره صفحهص٥٨
وضعیت رنگ

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٥/٤*٥/٤س.م.
موضوعادبیات مکتبخانه ای, انیس الادبا و الاطفال, تصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, داستان, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
انیس الادبا  و الاطفال (۵۸)