انیس الادبا و الاطفال (۴۹)

عنوانانیس الادبا و الاطفال (۴۹)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣١٩ق-١٢٨٠ش

شماره صفحهص٤٩
وضعیت رنگ

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٥/٥*٤س.م.
موضوعانیس الادبا و الاطفال, تصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, داستان, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
انیس الادبا  و الاطفال (۴۹)