انیس الادبا و الاطفال (۱۵۷)

عنوانانیس الادبا و الاطفال (۱۵۷)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣١٩ق.-١٢٨٠ش

شماره صفحهص١٥٧
وضعیت رنگ

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٥*٥/٤س.م
موضوعانیس الادبا و الاطفال, تصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, داستان, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
انیس الادبا  و الاطفال (۱۵۷)