انیس الادبا و الاطفال (۱۵۳)

عنوانانیس الادبا و الاطفال (۱۵۳)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣١٩ق.-١٢٨٠ش

شماره صفحهص١٥٣
وضعیت رنگ

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٥/٤*٤س.م
موضوعانیس الادبا و الاطفال, تصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, داستان, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
انیس الادبا  و الاطفال (۱۵۳)