انیس الادبا و الاطفال(۵۶)

عنوانانیس الادبا و الاطفال(۵۶)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣١٩ق.-١٢٨٠ش

شماره صفحهص٥٦
وضعیت رنگ

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٤*٥
موضوعادبیات مکتبخانه ای, انیس الادبا و الاطفال, تصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, داستان, منابع دیداری
متن کامل
انیس الادبا  و الاطفال(۵۶)