انیس الادبا و الاطفال(۴۰)

عنوانانیس الادبا و الاطفال(۴۰)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣١٩ق.-١٢٨٠ش

شماره صفحهص٤٠
وضعیت رنگ

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٥*٥
موضوعانیس الادبا و الاطفال, تصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, داستان, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
انیس الادبا  و الاطفال(۴۰)