انگشت مکیدن کودکان

عنوانانگشت مکیدن کودکان
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۴۲
تاریخ نشر

سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۲

شماره

س۴۳ ش۳۱ (۹۷۹۵)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳
موضوعانگشت مکیدن, بهداشت کودک, کوشش, مقاله
متن کامل

بررسی دلایل مکیدن انگشت در کودکان که در کنفرانس دندانپزشکان آلمانی مطرح شده است.