انفجار کاراماکو(۱۵)

عنوانانفجار کاراماکو(۱۵)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص۱۵
وضعیت رنگ

نقاشی(قلم فلزی و آبرنگ)

موضوعآبرنگ, استریپ کمیک, انفجار کاراماکو, تصویر, تصویر کتاب, منابع دیداری
متن کامل
انفجار کاراماکو(۱۵)