انسان و غذا

عنوانانسان و غذا
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٩٤٦ک
پدیدآورندگانناکس, د. م
پدیدآورندگان همکارفرخی, باجلان
ناشرمازیار
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۹
تعداد صفحه٣١ص
اندازه١٧*٢٤ س.م
پدیدآورندگان

د.م. ناکس؛ ترجمه باجلان فرخی

موضوعادبیات ترجمه, باجلان فرخی, د.م. ناکس, کتاب, مازیار
گروه سنی(ه)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

٣٥ ریال

عنوان کوتاهمجموعه تاریخ برای نوجوانان؛ ٣١
متن کامل

مطالبی درباره ی تغذیه ی انسان از زمان های دیرین تا کنون و راه های به دست آوردن غذاBest Sneakers | Nike SB