امید من

عنوانامید من
گونهمقاله
نویسندگاندولت آبادی, پروین, مکتبی,
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٣-۱۳۸۷

ناشرپیک نوآموز
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

نیمه دوم آذر ١٣٥٤

شماره

دوره ٩ ش ٥

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

پدیدآورندگان

تصویرگر مکتبی

موضوعادبيات تاليف, پیک نوآموز, دولت آبادی، پروین, شعر, مقاله, مکتبی
متن کامل

شعری خطاب به فرزند و بیان محبت به او.Sports News | spike shoes nike running shoe size chart boys