الکتریسیته در زندگی شما

عنوانالکتریسیته در زندگی شما
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٣٧٢ک
پدیدآورندگاندیوید, اوژن
پدیدآورندگان همکارکی, آلی, پرورش, رضا
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۸
تعداد صفحه٦٦ص
اندازه١٦*٢٤ س.م
پدیدآورندگان

نویسنده اوژن دیوید؛ نقاش آلی کی؛ ترجمه رضا پرورش

موضوعآلی کی, ادبیات ترجمه, اوژن دیوید, پدیده, رضا پرورش, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٦٠ ریال

متن کامل

مطالبى درباره ی الکتریسیته، کشف آن و برق.Sports brands | Men's Footwear