الکتریسیته

عنوانالکتریسیته
گونهکتاب
شماره دسترسی۱۵۸۷ک
پدیدآورندگانفریمن, آیرا ماکسیمیلین
تاریخ تولد - وفات

۱۹۰۵-

پدیدآورندگان همکاراوربانویچ, اولین, آقاسی, گیورگیس
عنوان دیگر

عنوان اصلی: [All about electricity]

ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۷
تعداد صفحه۲۱۴ص
اندازه۱۷.۷*۲۶.۴س.م
پدیدآورندگان

نوشته ایرا م. فریمن؛ تصاویر از اولین اورباندیچ؛ ترجمه گیورگیس آقاسی

موضوعادبیات ترجمه, اولین اورباندیچ, ایرا م. فریمن, ایرا ماکسیمیلین فریمن, پدیده, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی, گیورگیس آقاسی
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

۱۰۰ریال

متن کامل

اطلاعاتی درباره ی الکتریسیته، آغاز و سرنوشت الکتریسیته، مغناطیس، الکتروماگنت و ....Sports brands | adidas Campus 80s South Park Towelie - GZ9177