الف همزه به جای الف

عنوانالف همزه به جای الف
گونهمقاله
نویسندگانپارسا, فخرآفاق
ناشرجمعیت نسوان وطنخواه ایران
سال تولد۱۳۰۳
تاریخ نشر

جوزا ۱۳۰۳

شماره

س۱ ش۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۳-۲۶
موضوعجمعیت نسوان وطنخواه ایران, فخرآفاق پارسا, مقاله
متن کامل

مقایسه ی آموزش و پرورش کودکان، به ویژه دختران از بدو تولد تا حدود ۱۴ سالگی در کشورهای اروپایی با ایران و شیوه ی برخورد با کودکان در مکتب خانه ها و مدرسه ها.