اقیانوسها

عنواناقیانوسها
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٩٣ک
پدیدآورندگانرابین, ایروینگ
تاریخ تولد - وفات

١٩١٣- م

پدیدآورندگان همکارخرمشاهی, بهاء الدین, آدلر, روث
ناشرامیرکبیر، کتابهای طلایی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۴
تعداد صفحه٤٨ص
اندازه١٤*٢١ س.م
پدیدآورندگان

نوشته ایروینگ و راث آدلر؛ ترجمه بهاءالدین خرمشاهی

موضوعادبیات ترجمه, امیرکبیر،کتاب های طلایی, ایروینگ رابین, ایروینگ و راث آدلر, بهاء الدين خرمشاهى, بهاءالدین خرمشاهی, راث آدلر, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید، رنگی)

بهاء

٤٥ ریال

عنوان کوتاهکاوش؟؛ ٤
متن کامل

مطالبی درباره ی پیدایش اقیانوس ها، جانوران و گیاهان دریایى، سفر با قایق و کشتى، و....jordan Sneakers | Nike Shoes, Sneakers & Accessories