افسانه محبت

عنوانافسانه محبت
گونهگنج واژه - تزاروس
ا. ر.

ادبیات عامیانه

ع. ا.

افسانه

ب. ب.

افسانه عاشقانه افسانه محبت

ا. و.

منظومه عاشقانه

منابع

(تاریخ ادبیات كودكان ایران، ج١. ص ۱۶۳؛ ج ٣. ص ۶۳) (گذری در ادبیات كودكان، ص ۷۲)

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

عشق طبیعی ترین و زیبا ترین احساس انسانی است و مردم همیشه در وصف و بزرگداشت آن داستان‌ها گفته‌اند. افسانه‌های محبت یا عشقی، گونه دیگری از افسانه های کهن است. در این افسانه‌ها، روایت دلدادگی دو دلداده بازگو می‌شود. درونمایه اصلی افسانه های محبت، دلدادگی و مهربانی است. نیاز به همسر و جفت، بخش اصلی پیکره این داستان‌ها را می سازد. در افسانه‌های عاشقانه عامیانه فقط عاشق صادق و جوانمرد و بردبار پیروز است. فداکاری و شجاعت و پایداری از مهمترین عوامل برای رسیدن به معشوق به شمار می‌رود قهرمانان این آثار، ‌زن و مرد یا جانور نر و ماده به هم دل باخته اند. ‌این دو در راه رسیدن به یکدیگر با دشواری‌هایی روبه‌رو می‌شوند. طرح داستان بر پایه روایت این دشواری‌ها شکل می گیرد. در گونه دیگر، یکی از شخصیت‌های داستان به دنبال جفت می‌گردد. خاله سوسکه نمونه‌ای از این گونه‌به شمار می‌آید. خاله سوسکه با جفت‌جویی خود نیاز بنیادین جانداران را به پیوند دو جنس بیان می‌کند