افسانه تکرار پذیر

عنوانافسانه تکرار پذیر
گونهگنج واژه - تزاروس
ا. ر.

ادبیات عامیانه

ع. ا.

افسانه

ب. ب.

قصه همراه با تكرار

ا. و.

افسانه زنجیره ای

منابع

(تاریخ ادبیات ایران، ج۱. ص٨٦) (شناخت ادبیات كودكان از روزن چشم كودك، ص ۲۳۵)، (گذری در ادبیات كودكان، ص ٦٨)

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

افسانه تکرارپذیر، بر مبنای تکرار کنش‌های یکسان‌، شکل می‌گیرد. افسانه ‌های تکرارپذیر ممکن است جانوری و یا انسانی باشند. این افسانه ‌ها به سبب بافت و درونمایه‌، بیش از دیگر گونه ‌ها ویژگی ‌کودکانه دارد. این افسانه‌ ها و قصه ها از نظر مفهوم و زبان ساده ‌ترین و کوتاه ‌ترین نوع افسانه ‌ها و قصه های عامیانه هستند. قصه‌ هایی که به شکل پیوسته به تکرار کنش ‌ها، شخصیت ‌ها و یا گفته‌ ها می‌پردازند تا قصه، به نقطه‌ی اوج برسد در بیشتر قصه ‌های همراه با تکرار به شخصیت‌های اصلی، چه جانور باشند چه گیاه یا انسان یا چیزهای بی‌جان، هوش و قوه‌ی استدلال داده می‌شود. این قصه ها برای کودکان خردسال مناسبند، زیرا ساختار این قصه‌ ها یعنی تکرار تا نقطه‌ی اوج به کودک امکان می‌دهد تا با هر رخداد جدیدی در قصه همراهی کند. در هر یک از این قصه ‌ها، تکرار تا نقطه‌ی اوج ادامه می‌یابد