اعلامیه حقوق کودک

عنواناعلامیه حقوق کودک
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۵۷

شماره

س۳ ش۸۷۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱
موضوعاعلامیه حقوق کودک, رستاخیز, مقاله
متن کامل

متن اعلامیه ی حقوق کودک و آزادی های سفارش شده در آن که در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ از سوی مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید.Running sneakers | 【国内۵月۱日発売予定】アンディフィーテッド × ナイキ コービー ۵ プロトロ "ホール オブ フェイム" メタリック ゴールド/フィールド パープル-マルチ カラー (DA6809-700) - スニーカーウォーズ