اطلاعات

عنواناطلاعات
گونهنشریه
پدیدآورندگانمسعودی, عباس, ساعدی, جعفر
ناشرمركز اطلاعات ایران
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۰۵
تاریخ نشر

١٣٠٥

زبان انتشارفارسی
پدیدآورندگان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: عباس مسعودی؛ سردبیر: جعفر ساعدی

گروه سنیبزرگسالان
فاصله انتشارروزانه
موضوعاطلاعات, جعفر ساعدی, عباس مسعودی, نشریه, نشریه بزرگسالان, نشریه دولتی, نشریه سازمانی
یادداشت ها

وابسته به: مركز اطلاعات ایران

متن کامل

در روزنامه‌ی اطلاعات رمان‌‌های خارجی پرشماری به شکل پاورقی منتشر شدند ‌از جمله در سال ۱۳۰۷،‌ مسافرت به ماه اثر ژول ورن در این روزنامه منتشر شد. از آذر سال ۱۳۱۴ در این روزنامه ستونی به نام حکایت روزانه گشوده شد که در آن، در هر شماره افسانه‌ای از ملل گوناگون به چاپ می‌رسید. در سال‌های ۱۳۱۰ تا ۱۳۲۰ در این روزنامه ده‌ها مقاله درباره‌ی کودکان و آموزش و پرورش آن‌ها به چاپ رسیده و بارها موضوع کودکستان و اهمیت آن در پرورش جسمی و ذهنی کودکان مطرح شده است ...