اطفال و سینما

عنواناطفال و سینما
گونهمقاله
نویسندگانیاسائی, سعید
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

تیر ۱۳۳۸

شماره

دوره۳۰ ش۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۳-۶۴
موضوعسعید یاسائی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

در اینجا از علاقة وافری که بچه‌ها به سینما و دیدن فیلم دارند صحبت شده و به والدین و آموزگاران توصیه می‌شود به کودکان اجازة دیدن فیلم‌هایی که برای آن‌ها مضر است را ندهند . همانگونه که فیلم‌های نامناسب بر آن‌ها اثر بدی می‌گذارد فیلم‌های آموزنده و خوب که داستانهای آن توأم با نتیجه مفید باشد راه تعلیم وتربیت را کوتاه می‌کند .