اصول کلی و برنامه تحصیلات چهار ساله ابتدایی پسران و دختران مصوب شورای عالی فرهنگ

عنواناصول کلی و برنامه تحصیلات چهار ساله ابتدایی پسران و دختران مصوب شورای عالی فرهنگ
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۸
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۲۸

شماره

دوره۲۴ ش۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۰-۶۴
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

بررسی دو موضوع اصلی: الف ) کلیات راجع‌به ساعات درس کلیة کلاسهای تابستانی ، ب) برنامه تحصیلات ابتدایی مصوب جلسه ۷۰۶ تعلیمات دینی . که مورد اول شامل : کلیات راجع‌به هریک از کلاسهای چهارگانه دبستان ، جدول تقسیم ساعات در چهارکلاس دبستان می‌شودNike Sneakers | Best Custom Jordans of All Time - Fashion Inspiration and Discovery