اصول تعلیم و تربیت در آمریکا

عنواناصول تعلیم و تربیت در آمریکا
گونهمقاله
نویسندگانخویی, خسرو امامی
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۵۰

شماره

دوره۴۱ ش۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۴۲-۳۴۸
موضوعخسرو امامی خویی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

خلاصه‌ای از تحقیقات یکی از محققان بزرگ تعلیم وتربیت می‌باشد که بیش از دو سال روش های تعلیم وتربیت آمریکا را از مهدکودک تا دانشگاه بررسی کرد