اصلاح نظامنامه اعانه مدارس ملی

عنواناصلاح نظامنامه اعانه مدارس ملی
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۱۰
تاریخ نشر

۲۴ اسفند ۱۳۱۰

شماره

س۹ ش۵۳ (۱۷۹۹)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعبودجه آموزشی, شهریه مدارس, کوشش, مقاله
متن کامل

خبر اختصاص کمک هزینه ی ماهانه به مدرسه های ابتدایی و متوسطه دختران و پسران از سوی وزارت معارف و علوم. مدرسه هایی که شمار دانش آموزان کلاس ششم آنها در امتحان نهایی به حد نصاب نرسد، از دریافت این کمک هزینه محروم خواهند شد.Running Sneakers Store | Women's Nike nike roshe heart and sole shoes for women Shadow trainers - Latest Releases , Ietp