اصلاح نظامنامه اعانه مدارس ملی

عنواناصلاح نظامنامه اعانه مدارس ملی
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۱۰
تاریخ نشر

۲۴ اسفند ۱۳۱۰

شماره

س۹ ش۵۳ (۱۷۹۹)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعبودجه آموزشی, شهریه مدارس, کوشش, مقاله
متن کامل

خبر اختصاص کمک هزینه ی ماهانه به مدرسه های ابتدایی و متوسطه دختران و پسران از سوی وزارت معارف و علوم. مدرسه هایی که شمار دانش آموزان کلاس ششم آنها در امتحان نهایی به حد نصاب نرسد، از دریافت این کمک هزینه محروم خواهند شد.Sneakers StoreNike Air Mag Back To The Future Limited Edition Shoes Online Ptf84A, Price: $129.‎99 - Air Jordan Shoes, Sportaccord