اس‍ب‌ س‍ف‍ی‍د(۹)

اس‍ب‌ س‍ف‍ی‍د(۹)
عنواناس‍ب‌ س‍ف‍ی‍د(۹)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرپیشوایی, فرشته
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۶

شماره صفحهص ۹
وضعیت رنگ

نقاشي(گواش)

موضوعاسب سفید, تصویر, تصویر کتاب, فرشته پیشوایی, منابع دیداری
متن کامل