اس‍اس‍ن‍ام‍ه‌ م‍دارس‌ ت‍ج‍رب‍ی‌

عنواناس‍اس‍ن‍ام‍ه‌ م‍دارس‌ ت‍ج‍رب‍ی‌
گونهسند
شماره دسترسی۳۶۷ت‌
فرستندهدفتر معاونت پژوهشی و نوسازی آموزشی. مدیریت مدارس تجربی,
محل نگهداریآرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۵۵
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۵۵

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱۴ص
موضوعدفتر معاونت پژوهشی و نوسازی آموزشی, سند, مدیریت مدارس تجربی, منابع نوشتاری
متن کامل

دراین اساسنامه هدف از تاسیس مدارس تجربی روشن شده است وبه سازمان وضوابط واحدهای آموزشی اشاره شده .نقش فعالیت مشاوران ،کتابداران وشیوه اداره سازمان مدارس تجربی نیز شرح داده شده است .