اسپانیا

عنواناسپانیا
گونهکتاب
شماره دسترسی١٥٣٢ک
پدیدآورندگان همکارعطائی آشتیانی, حسین
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۳
تعداد صفحه۲۷ص
اندازه٥/٢٢*٥/١٦س.م
پدیدآورندگان

ترجمه و تدوین حسین عطائى ‏آشتیانى

موضوعادبیات ترجمه, پدیده, حسین عطائی آشتیانی, حسین عطایى ‏آشتیانى, غیرداستان, کتاب, کتاب دانش اجتماعی
گروه سنی(ج ، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگى)

بهاء

٤٠ریال

عنوان کوتاهدانستنیهاى نونهالان؛ ٥٣
متن کامل

مطالبى درباره ی آداب و رسوم؛ اقتصاد؛ وضیعت آب و هوا؛ کشاورزی؛ صنایع دستی و ورزش در اسپانیا.Sports brands | THE SNEAKER BULLETIN