استفاده از زبان فارسی در مدارس ارامنه

عنواناستفاده از زبان فارسی در مدارس ارامنه
گونهسند
شماره دسترسی۶۰۹ت
فرستندهمحسنی, احمد
گیرندهاداره معارف و اوقاف آذربایجان,
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۰۷
تاریخ نشر

۲۸ تیر ۱۳۰۷

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲ص
موضوعاحمد محسنی, اداره معارف و اوقاف آذربایجان, ارامنه, زبان آموزش, زبان ملی, سند, مدرسه اقلیت های دینی, منابع نوشتاری
متن کامل

نامه به نماینده ایالتی اردبیل مبنی بر قدغن شدن استفاده از زبان ارمنی در مدارس ارامنهSports News | Nike Air Force 1'07 Essential blanche et or femme - Chaussures Baskets femme - Gov