استفاده از تعطیلات عید

عنواناستفاده از تعطیلات عید
گونهمقاله
ناشرپیک معلم
سال تولد۱۳۴۵
تاریخ نشر

نیمه اول فروردین ۱۳۴۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعپیک معلم, تعطیلات آموزشی, تکالیف درسی, مقاله
متن کامل

مطالبی درباره ی ضرورت هماهنگی تکلیف نوروزی با توان و علاقه ی دانش آموزان و توجه به رشد خلاقیت و ابتکار آنها و انجام فعالیت هایی مانند: خلاصه نویسی کتاب، تهیه ی روزنامه، انواع مجموعه ها با توجه به وضع محیط، تهیه ی یک کتاب آسان مصور انشا نویسی، خواندن یک کتاب غیردرسی.