اسب چوبی

عنواناسب چوبی
گونهمقاله
نویسندگاندولت آبادی, پروین
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٣-۱۳۸۷

ناشرپیک نوآموز
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

نیمه اول دی ماه ١٣٥٤

شماره

دوره ٩ ش ٦

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١
موضوعادبيات تاليف, پیک نوآموز, دولت آبادی، پروین, شعر, مقاله
متن کامل

شعری از زبان یک کودک که برای اسب چوبی اش می خواند.