اسب

عنواناسب
گونهفیلم
پدیدآورندگانکیمیایی, مسعود, دوایی, پرویز, فروزش, ابراهیم, حقیقی, نعمت, شهبازیان, فریدون, نوری, کیومرث, کیمیایی, گیلدا
متن کامل

پسرک ترکمن عاشق اسبی است که خودش بزرگش کرده. دلالان است خریدار آن می شوند. پسر زمانی حاضر به فروش اسب می شود که خود مهتر اسبش باشد. اسب و پسر به شهر آورده می شوند و اسب در مسابقه ی بزرگ برنده می گردد. پسر تنهاست و همه برایش ناآشنا و غریبه، حتی دخترکی که با او حرفی دارد و دوستی ای. پسر به یاد خانواده و زادگاهش تصمیم به بازگشت می گیرد و در این بازگشت اسبش با اوست.