از یک تا ده

عنواناز یک تا ده
گونهکتاب
شماره دسترسی۵۵۷ک
ناشرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۶
تعداد صفحه(۲۲)ص
اندازه۲۴*۲۴س.م
موضوعادبیات تالیف, عددآموز, غیرداستان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتاب, کتاب تصویری
گروه سنی(الف)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

۴۰ریال

عنوان کوتاهمجموعه تماشا
نوبت چاپچاپ اول ۱۳۵۶
متن کامل

آموزش اعداد از یک تا ده.Running sports | Air Jordan Release Dates Calendar