از میان کتابها: غصه ای و قصه ای

عنواناز میان کتابها: غصه ای و قصه ای
گونهمقاله
ناشرپیک معلم و خانواده
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

نیمه دوم بهمن ۱۳۵۴

شماره

دوره۱۲ ش۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۲۳
موضوعپیک معلم و خانواده, غصه ای و قصه ای (کتاب), کیانوش، محمود, مقاله, نقد و بررسی
متن کامل

معرفی و نقد کتاب " غصه ای و قصه‌ای " نوشته ی محمود کیانوش .Running sport media | adidas garwen spezial white shoes - New In Shoes for Men