از جنگل شهر

عنواناز جنگل شهر
گونهمقاله
نویسندگانکیانوش, محمود, لیونی,
تاریخ تولد - وفات

١٣١٣-

ناشرپیک نوآموز
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

نیمه دوم بهمن ١٣٥٤

شماره

دوره ٩ ش ٩

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٥
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

پدیدآورندگان

تصویرگر لیونی

موضوعادبيات تاليف, پیک نوآموز, شعر, کیانوش، محمود, لیونی, مقاله
متن کامل

شعری در تشبیه شهر به جنگل و توصیف آن.jordan Sneakers | シューズ