ارزشیابی کلاس های آموزشی توجیهی برای اولیا و مربیان

عنوانارزشیابی کلاس های آموزشی توجیهی برای اولیا و مربیان
گونهمقاله
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۵۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۶-۵۹
موضوعآصفه آصفی, انجمن ملی اولیا و مربیان ایران, دوره‌های آموزشی, مقاله, مکتب مام
متن کامل

بررسی مطالبی که در پنجمین دوره کلاس های آموزشی توجیهی انجمن ملی اولیا و مربیان مطرح شد با حضور آصفه آصفی .