ادویه و تمدنها

عنوانادویه و تمدنها
گونهکتاب
شماره دسترسی١٩٩٣ک
پدیدآورندگانتونسن, دونکن
پدیدآورندگان همکارپاشائی, ع.
ناشرمازیار
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۹
تعداد صفحه٣١ص
اندازه١٧*٥/٢٣ س.م
پدیدآورندگان

دونکن تونسن؛ ترجمه ع. پاشائی

موضوعادبیات ترجمه, دونکن تونسن, ع. پاشائی, کتاب, مازیار
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٣٥ ریال

عنوان کوتاهمجموعه تاریخ برای نوجوانان؛ ٣٨
متن کامل

آشنایی با تاریخ تمدن ملل مختلف و نقش ادویه در گسترش تمدن در سایر مللSportswear Design | Nike Air Jordan XXX Basketball Shoes/Sneakers 811006-101 Worldarchitecturefestival