ادبیات چند فرهنگی

عنوانادبیات چند فرهنگی
گونهگنج واژه - تزاروس
ب. ب.

ادبيات ميان فرهنگي

ا. و.

ادبيات تطبيقي

منابع

شناخت ادبیات کودکان: گونه ها و کاربرد ها، ص ۴۸۸

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

ادبیات چند فرهنگی، ادبیاتی است درباره‌ی گروه‌های اقلیت نژادی یا قوم از نگاه فرهنگی و اجتماعی. ادبیات چند فرهنگی ادبیاتی است که مردم رنگین‌پوست، اقلیت‌های دینی، فرهنگ‌های محلی، معلولان و سالمندان را در کانون توجه جای می‌دهد.