اخبار فرهنگی : تصویب نامه هیئت دولت درباره شهریه فرزندان کارمندان دولت

عنواناخبار فرهنگی : تصویب نامه هیئت دولت درباره شهریه فرزندان کارمندان دولت
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۹
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۳۹

شماره

دوره ۳۱ ش ۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۴
موضوعشهریه مدارس, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

تصویب نامه ی هیأت دولت درباره ی معافیت پرداخت شهریه ی فرزندان کارمندان دولت که توانایی مالی ندارند به دبیرستان‌های دولتی و غیردولتی .Nike sneakers | off white nike blazer retail shoes Verona Multi-Color DJ5065-144 , Fitforhealth