اجرای روشهای نوین پرورشی در مدارس ایران : کودکستان و دبستان فرهاد

عنواناجرای روشهای نوین پرورشی در مدارس ایران : کودکستان و دبستان فرهاد
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۶۸م
نویسندگانمدرسه فرهاد,
ناشرسپيده فردا
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

فروردين ۱۳۳۶

شماره

س ۴ ش ۷و۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۵۱]-۶۳
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سياه و سفيد)

موضوعسپیده فردا, مدرسه فرهاد, مقاله
متن کامل

معرفی و بررسی روش های آموزشی و پرورشی کودکستان و دبستان فرهاد و اشاره به چگونگی همکاری خانه و مدرسه، روش های تشویق و رقابت دانش آموزان با یکدیگر، گردش های علمی، محیط کودکستان و غیره در این مرکز. در پایان به چند نکته از دیدگاه کارشناسان نشریه درباره ی روش کار این مرکز اشاره شده است.Sportswear Design | Air Jordan