اثر هوا بر کودکان

عنواناثر هوا بر کودکان
گونهمقاله
نویسندگانامامی, حسام الدین
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۴۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۰، ۳۶-۳۷
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

مترجم: حسام الدین امامی

موضوعآب و هوا, حساسیت در کودکان, حسام الدین امامی, مقاله, مکتب مام
متن کامل

اثر آب و هوا بر کودکان .