اثر تغذیه در وضع روانی کودکان

عنواناثر تغذیه در وضع روانی کودکان
گونهمقاله
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

آذر ۱۳۵۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۹-۷۴
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعتغذیه کودکان, روانشناسی کودک, مقاله, مکتب مام, منابع نوشتاری
متن کامل

بررسی اثرات افزوده‌های غذایی همچون رنگ‌های مصنوعی، املاح فسفات در غذاها و غیره در وضعیت روحی و روانی کودکان.latest Running Sneakers | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Fitforhealth News