اثرات بیولوژی مستقیم و غیرمستقیم الکل

عنواناثرات بیولوژی مستقیم و غیرمستقیم الکل
گونهمقاله
نویسندگانمظلومان, رضا
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۵۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۸-۳۳
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعالکلیسم, بهداشت, بهداشت کودک, رضا مظلومان, مقاله, مکتب مام
متن کامل

اثر الکل بر جنین و ناراحتی‌های جسمی نوزادان، بررسی پدیده الکلیسم در کودکان و بحث بر روی رابطه الکل و بیماری‌ها، الکل و دیوانگی، الکل و خودکشی.