ابن سینا

عنوانابن سینا
گونهکتاب
شماره دسترسی۱۷۲ک
ناشردفتر برنامه ریزی آموزش ابتدایی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۲
تعداد صفحه۴۰ص
اندازه۱۴.۵*۲۱س.م
موضوعادبیات تالیف, دفتر برنامه ریزی آموزش ابتدایی, سرگذشتنامه مستند, کتاب
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

عنوان کوتاهمجموعه کتابهای خواندنی برای دانش آموزان؛۲۶
تیراژ۵۰۰۰۰ن
متن کامل

سرگذشتنامه ابوعلى سینا طبیب، ریاضى‏دان و فیلسوف قرن چهارم هجرى.bridgemedia | Nike