آیا فرزند شما نابغه خواهد بود یا کودن

عنوانآیا فرزند شما نابغه خواهد بود یا کودن
گونهمقاله
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۴۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۶-۲۷، ۴۳
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعآزمون های استعداد, تشخیص استعداد, مقاله, مکتب مام, هوشبهر
متن کامل

اشاره به تست ها و شیوه های جدید پزشکی برای تعیین میزان هوش و نیروی دماغی کودکان که با استفاده از آن ها می توان به توانایی های هر کودک پی برده و آموزش های مناسب را برای او در نظر گرفت.