آوای نوگلان

عنوانآوای نوگلان
گونهکتاب
شماره دسترسی٤١٧٤ک
پدیدآورندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

١٢٩٨-١٣٦٨

پدیدآورندگان همکارممیز, مرتضی
ناشرانجمن كتاب‌، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۵
تعداد صفحه٥٢ص
اندازه٥/٢٦*۱۷س.م.
پدیدآورندگان

اثر عباس یمینی شریف؛ تصویرگر مرتضی ممیز

موضوعادبیات تالیف, کتاب, مرتضی ممیز, منظومه علمی -آموزشی
گروه سنی(الف)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه‏ و سفيد ، رنگی)

بهاء

٦٠ ریال

عنوان کوتاهشعر برای کودکان
متن کامل

مجموعه ی ۳۶‌ شعر، شامل: الفبا؛ ما بچه ها؛ زاغی من؛ و ....latest jordan Sneakers | Saucony Lanzar JAV 2 - Unisex , Worldarchitecturefestival