آوازه خوان های شهر قصه۲۸

عنوانآوازه خوان های شهر قصه۲۸
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص[۲۷]
وضعیت رنگ

نقاشی(آبرنگ و قلم فلزی)

موضوعآبرنگ, آواز خوان های شهر قصه, تصویر, تصویر کتاب, کتاب مسور, منابع دیداری
متن کامل
آوازه خوان های شهر قصه۲۸