آهنربا و مغناطیس

عنوانآهنربا و مغناطیس
گونهکتاب
شماره دسترسی١٤٤ک
پدیدآورندگانبرتن, جان
پدیدآورندگان همکارزافو, جرج جی., ابوالضیاء, پروین
ناشراميركبير، كتابهاى طلائى
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۷
تعداد صفحه۶۴ص
اندازه۲۴*۱۶ س.م
پدیدآورندگان

نوشته جان برتن؛ تصويرها جرج‏ جى. زافو؛ ترجمه پروين ابوالضياء

موضوعادبیات ترجمه, امیرکبیر،کتاب های طلایی, پروین ابوالضیاء, پروين ابوالضياء, جان برتن, جرج‏ جى. زافو, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی
گروه سنی(د)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

۸۰ ريال

عنوان کوتاهعلم براى كودكان و نوجوانان
نوبت چاپچاپ اول: ۱۳۵۵، چاپ دوم: ۱۳۵۷
متن کامل

مطالبى درباره ى مغناطیس، چگونگی پیدایش، ماهیت و ویژگی ها، کاربرد آن و الکترومغناطیس همراه با آزمایش.Best Authentic Sneakers | Patike