آموزش و مشخصات آن در کودکان و جوانان در ایران امروز

عنوانآموزش و مشخصات آن در کودکان و جوانان در ایران امروز
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانمظفری, محمد تقی, ساروخانی, باقر
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دپارتمان علوم اجتماعی
سال انتشار۱۳۵۱
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۹۹ص.
پدیدآورندگان

استاد راهنما باقر ساروخانی

مقطع تحصیلیکارشناسی
موضوعآموزش و پرورش, باقر ساروخانی, پایان نامه, محمد تقی مظفری, منابع نوشتاری, نظام‌ آموزشی
متن کامل

شرح تاریخچه‌ی آموزش و پرورش، دگرگونی‌هایی که تا به حال در آن به وجود آمده است و معرفی کامل نظام آموزشی در آن دوره.