آمریکا(۱۴)

آمریکا(۱۴)
عنوانآمریکا(۱۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٣

شماره صفحه١٤
وضعیت رنگ

نقاشی (آبرنگ)

موضوعآمریکا, تصویر, تصویر کتاب, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل