آقا لطف الله ملا و خانواده‌اش، روسیه

آقا لطف الله ملا و خانواده‌اش، روسیه
عنوانآقا لطف الله ملا و خانواده‌اش، روسیه
گونهعکس
سال انتشار۱۳۰۹
تاریخ نشر

۱۹۳۰= (۱۳۰۹)

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعپسران, دختران, عکس
منابع

Sarshar, Human.‎ Esther's Children: A Portrait of Iranian Jews.‎ 2002

متن کامل

پس از ماجرای الله داد، بسیاری از خانواده های یهودی مشهد به روسیه گریختندurl clone | Nike Off-White